Andělská Hora a Anenský vrch

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Andělská Hora a Anenský vrch se zvedá severozápadně nad obcí. Na vrcholu stojí poutní barokní kostel svaté Anny. V jeho blízkosti se nachází výletní restaurace s venkovním posezením. Na východním úbočí vrcholku byla vybudovaná sjezdová trať. Z Anenského vrchu je krásný výhled do okolí – panorama vrcholků Jeseníků s dominantním Pradědem.

Městské minimuseum

Nachází se v budově obecního úřadu v prvním poschodí. Vstupné je dobrovolné. Klíč od musea je uložený u pana starosty nebo paní sekretářky. V mini museu jsou uloženy fotografie a pohlednice z dob předválečných i poválečných, sochy, mapy, různé dokumenty a fotografie významných obyvatel Andělské Hory. K nahlédnutí je poskytnuta i kronika Andělské Hory od 16. století po současnost. Jako v každém museu i zde je návštěvní kniha do které se můžete zapsat.

Historie města

Andělská Hora byla založena jako horní město kolem roku 1540 (podle jihlavského městského práva), přičemž v roce 1553 dostala horního registra a v roce 1556 důlní řád od Jana staršího Bruntálského z Vrbna. Zároveň obec obdržela znak, který vykazuje prvky z erbu Bruntálských z Vrbna – zlatým břevnem dělený štít, v horním červeném poli tři zlaté lilie, v dolním modrém zkřížená hornická kladívka a horník s kolečkem

Po třicetileté válce přešla do vlastnictví Řádu německých rytířů, od roku 1639 bylo panství tzv. status minor. Andělská hora leží v nadmořské výšce 674 metrů nad mořem, nejníže položeným bodem katastru obce je hranice potoka se Starou Vodou a Suchou Rudnou 660 m. n. m. a nejvyšším bodem je vrchol Vysoké hory 1023 m. n. m.

Těžba zlata

Rýžování zlata na severní Moravě má velmi starou tradici sahající hluboko do doby bronzové. Pozůstatky po zlatokopech jsou rozptýleny poměrně na rozsáhlém území mezi Olomoucí a Zlatými Horami. Hlavní rýžoviska zlata leží v povodí řek Opavy, Moravice, Černého potoka a v okolí Zlatých Hor. Izolované ostrůvky rýžovnických kopečků se nacházejí na řadě míst Nízkého Jeseníku, příkladem je třeba Velká Bystřice.

Rýžoviska zlata se nevyskytují jen v geologicky nejmladších náplavech, tedy v údolních nivách vodních toků a jejich štěrkových terasách, ale i ve starších pleistocenních náplavech – starší části čtvrtohor mezi Zlatými Horami a Glucholazy (Polsko). Na řece Opavě jsou nejrozsáhlejší naleziště mezi Vrbnem p. Pradědem a Krnovem v celkové délce 30 km.


Webová stránka​

www.andelskahora.info


Ceník / Vstupné​

zdarma


Otevírací doba​

celoročně

Andělská Hora
Andělská Hora

Pokračovat ve čtení:​

Městská knihovna

Městská knihovna je umístěna v budově prvního stupně Základní školy Andělská Hora č.p. 215. Její rozloha není příliš velká. Je zde však klidné a příjemné prostředí. K půjčení je také větší množství časopisů z různých oborů. Doba vrácení knih je 6 týdnů, což je velice příznivé i pro méně náruživé čtenáře. Je zde přístupný počítač s internetem.

Knihovna se dočkala v roce 2007 renovace a rozšíření o čtenářský koutek. Tento koutek je ve vedlejší místnosti, je zde klid a žáci jej mohou tedy využít i jako studovnu. Knihovna Bruntál nám zapůjčuje 60 titulů dětské literatury i literatury pro dospělé na 14 dní. Tato nabídka se neustále obměňuje. Byla by škoda toho nevyužít.

Ubytování – Hotel Anděl

Hotel je vystavěn v původní historické budově. Nabízí příjemné posezení v restauraci nebo vinárně s příjemnou obsluhou. K dispozici je menší zahrada s krbem a možností venkovního posezení. Před hotelem je menší parkoviště.

Ubytování – Penzion U Tondy

Ubytování v centru obce v původním domě. Příjemné posezení, v létě funkční zahrádka s možností grilování. Před penzionem je parkoviště. Pro ubytované je vchod samostatný.

Ubytování – Oáza

Příjemné ubytování v domě se samostatným vchodem. Prostředí je velice domácí. Ubytování je vhodné pro rodinu s malými dětmi, je zde zahrada s houpačkou a pískovištěm. Pro dospělé je zde posezení, gril a parkoviště přímo v zahradě.

Anenský vrch

Anenský vrch se zvedá severozápadně nad obcí. Na vrcholu stojí poutní barokní kostel svaté Anny. V jeho blízkosti se nachází výletní restaurace s venkovním posezením. Na východním úbočí vrcholku byla vybudovaná sjezdová trať. Z Anenského vrchu je krásný výhled do okolí – panorama vrcholků Jeseníků s dominantním Pradědem ( 1491 m.n.m.), město Bruntál či Vrbno pod Pradědem. V sousedství kostela je rozcestí červené a žluté turistické trasy.

Lípa srdčitá

Památný strom „Lípa u kříže pod Anenskou studánkou“, vyhlášený v roce 2001. Strom je živým pamětníkem kulturněhistorického místa, kde bývala tradiční zastávka při poutích na Anenský vrch. Ke kříži se vztahuje legenda, kterou si můžete přečíst v rubrice turistických zajímavostí. Kmen se měří ve výšce 1,3 metry a obvod kmene je 390 cm.

Výška stromu 25 metrů. Stáří se odhaduje na 180 – 230 let. Květy lípy velice dobře působí při nachlazení a prevenci proti chřipce. Američtí dětští lékaři tvrdí, že ve srovnání s antibiotickou terapií je léčení dětí čajem z lipového květu 10krát rychlejší a bez komplikací. Užívá se také na pokožku (lázeň). Květy se sbírají v období od června do července.

Anenská myslivna

Anenská myslivna je rozcestí červené a žluté turistické trasy. Nachází se jižním směrem od města Vrbno pod Pradědem a na severním úbočí vrcholku Anenský vrch (860 m.n.m.). V současné době slouží myslivna jako rekreační středisko.

Studánka

Nachází se vedle bývalé cesty, která spojovala Andělskou Horu a Suchou Rudnou. Cesta se nám dochovala v podobě „cesty polní“. Studánku najdeme na cestě na Anaberg. Voda ze studánky není pitná, ale můžete si tu sednout a odpočinout ve stínu lip.

Rybník

Rybník byl vybudován roku 1964. Nadmořská výška 660 m. n. m. Původně se postavil pro kejdové závlahy, dnes slouží k rekreaci a částečně k rybochovu. Nachází se v CHKO Jeseníky. Do rybníka vtéká Světlohorský potok. Návrh úprav z roku 1964 a návrh na stavbu můstku z roku 1987. Popis rybníku z roku 1999 naleznete zde.

Kříž

Kříž se nachází směrem na Annaberg pod studánkou. Stojí mezi dvěma lípami. Bohužel se kříž nachází v poničeném stavu. K tomuto kříži se váže pověst mladé lásky. „V Andělské Hoře bydlel svého času statkář Rychter (dnes již zbouraný dům) s celou svou rodinou. Žil jako každý statkář a dbal na rozvoj svého majetku. V obci žilo samozřejmě i mnoho jiných statkářů, úředníků a jiných dobrých partií, které mohli sňatkem s jeho dcerou společný majetek rozšířit.

Jeho dcera si ovšem zamilovala syna chudého živnostníka (i tento dům je zbořen), který se živil výrobou mýdla. Jmenoval se Max. Láska si poručit nedá a mladí lidé se vzájemně velmi milovali. Tajně se scházeli u potoka a slibovali si věrnou lásku. Když požádal Max o ruku statkářovy dcery otec dívky se svatbou nesouhlasil a nařídil dceři ukončení jejich vztahu. Bolest obou mladých lidí byla natolik veliká, že na těchto místech společně spáchali sebevraždu oběšením.“

Pomník E. S. Engelsberga

Dnešní podoba pomníku nahrazuje pomník z 11. září 1881, kdy byl poprvé odhalen. Nacházel se v parku, který měl jinou podobu než dnes. Roku 1947 jej však místní občané zničili. O těchto událostech a ještě více se můžete dočíst v samotné historii tohoto významného skladatele. Nově byl odhalen 6. června 1998 u příležitosti vysvěcení obecního praporu.

Přírodní rezervace Pustá Rudná

Je tvořena suchými a vlhkými loukami na svazích vrcholku Kamenná hůrka ( 734 m.n.m.), který se zvedá severovýchodním směrem od obce Pustá Rudná. Místní louky jsou rozčleněny remízky a kamenitými mezemi. V nejvyšších částech rezervace se jedná o sušší louky tzn. mezofilní, z vrcholku směrem dolů pak svahové louky. Na kamenitých mezích se daří autochtonním dřevinám a na severním prudkém svahu můžeme vidět porosty smrčiny.

Buk lesní

Tato památná dřevina je přírodním doplňkem pomníku Eduarda Schona Engelsberga, rodáka z Andělské Hory. Strom byl zřejmě zasazen v roce 1881 při odhalení pomníku, není však vyloučeno, že buk je o něco starší a v době odhalení pomníku již byl malým stromem. Můžeme tedy říci, že k roku 2006 má buk minimálně 125 let.

Buk je velice rozšířenou dřevinou a často tvoří velké souvislé plochy – bučiny. Významné jsou také plody buku – bukvice, které obsahují 20% oleje. Používají se jako krmivo pro dobytek a zvěř. V 16. a 18. století se dobytek vháněl do bučin na pastvu. Po první světové válce to bylo zakázáno. Bukvice se začali užívat pro získávání oleje. Byl vhodný jako olej technický, na svícení, ba i k jídlu. Dříve se jím často falšovaly jiné jedlé oleje.

Javor mléč

Strom vyhlášený za památný v roce 2002. Dřevina poněkud uniká pozornosti vzahradě za rodinnými domy. Javor je nejstatnějším a nejstarším stromem svého druhu v celém širém okolí. Javory mléče narozdíl od javorů klenů se ve zdejší krajině objevují již jen sporadicky a v horských lesích Jeseníků se přirozeně nevyskytují. Kmen se měří ve výšce 1,3 metry a obvod kmene je 339 cm. Výška stromu 20 metrů. Stáří se odhaduje na 180 – 230 let. Dnes je Javor mléč rozšířený po celé Evropě. Původně byl však velice vzácný a ojedinělý.

Video:​


Anenský vrch, Andělská Hora.


KRAJ

Moravskoslezský kraj


ADRESA

Andělská Hora


GPS souřadnice​

50.0705283N
17.3890900E


Anenský vrch


Andělská Hora


Špindl


Kam na hory


Anenský vrch, Andělská Hora


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit