Bohnický les a Drahaňské údolí

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Bohnický les a Drahaňské údolí nepatří mezi nejnavštěvovanější pražské lokality, přesto je to místo bohaté na zajímavosti, jak přírodní, tak historické. Nachází se zde slovanské hradiště, čtyři chráněná území a prochází tudy několik turistických stezek.

Drahanské údolí

Drahanské údolí je přírodní park, který je významnou lokalitou z hlediska výskytu vzácných druhů flóry i fauny. Čím více se tok Drahanského potoka přibližuje k Vltavě, tím je Drahanské údolí hlubší, členitější a romantičtější.

Areál bývalé dynamitky

V Zámecké rokli (údolí Čimického potoka) byla v roce 1870 hamburskou společností Albert Nobel a spol. otevřena první a jediná továrna na dynamit v Čechách. Po ukončení výroby převzal její areál podnik Řempo. Opuštěné pozůstatky budov továrny se zde stále nachází (veřejnosti nepřístupné).

Hradiště Zámka

Historie zdejšího osídlení a využívání území člověkem sahá až do doby před cca 5,5 tis. lety. V té době (v mladší době kamenné) zde na skalnatém ostrohu nad Vltavou vzniklo výšinné sídliště. To bylo později (v době neolitu) osídleno lidem řivnáčské kultury a poté nepřetržitě až do doby příchodu Slovanů. V době raného osídlení Slovany, v 6.–8. století, dosáhlo hradiště největšího rozkvětu, mělo rozlohu 6,5 ha a bylo obestavěno palisádou a valy, které jsou dodnes patrné. Hradiště zaniklo v 9. století požárem.


Webová stránka​

www.praha-priroda.cz


Ceník / Vstupné​

Zdarma


Otevírací doba​

Celoročně

Bohnický les, Les Čimice, Les v Praze, Bohnický les, Drahaňské údolí.
Bohnický les a Drahaňské údolí

Pokračovat ve čtení:​

O lese

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Les má poměrně vyrovnanou věkovou strukturu, kdy velká část porostů starších 80 let je tvořena zalesňováním původně nelesních strání v období první republiky.

Bývalé vinice

V Bohnickém údolí byly od 14. století výhřevné jižní svahy využívány jako vinice, které se zde udržely až do začátku 20. století. Později byly opuštěny, ale dodnes se ve svazích nacházejí zbytky kamenných teras a přístupových cest. O bývalém rozkvětu území svědčí i pozůstatky malého vinného lisu, kamenný mostek přes Bohnický potok a několik zplanělých rostlin vinné révy.

Historické centrum starých Bohnic

Na náměstí ve starých Bohnicích se nachází starobylý kostelík sv. Petra a Pavla z roku 1158 (později klasicistně přestavěný), barokní statek Vraných z roku 1777 a veřejnosti nepřístupný bohnický zámeček z 2. pol. 18. století.

Revitalizace Koztoprtského rybníka

Koztoprtský rybník patří k historickým pražským rybníkům a je zakreslen již na mapách z roku 1750. Rybník byl postaven na podmáčených loukách v Čimickém údolí. V roce 2011 byl rybník odbahněn a prošel rekonstrukcí, v rámci které se celá jeho hráz dotěsnila a opevnila kamennou dlažbou z křemitého porfyru. Rybník také získal nové vypouštěcí zařízení a kamenný bezpečnostní přeliv.

Video:​


Les Čimice, Les v Praze, Les Bohnice, Bohnický les, Drahaňské údolí.


KRAJ

Hlavní město Praha


ADRESA

184 00 Praha 8
Draháňské údolí


GPS souřadnice​

50.1492300N
14.4183389E


Les Čimice


Les v Praze


Les Bohnice


Bohnický les


Drahaňské údolí


Kam do lesa


Les Hvězda v Praze


Les Čimice, Les v Praze, Les Bohnice, Bohnický les, Drahaňské údolí.


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit