Botanická zahrada Liberec

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Botanická zahrada Liberec nabízí AKVÁRIA, AUSTRALIS – PAVILON C, MASOŽRAVÉ ROSTLINY – PAVILON D, NEOTROPIS – PAVILON E, PALEOTROPIS – PAVILON G, VELKÉ KAKTUSY – PAVILON F, PRAVĚK – PAVILON H, KVĚTNICE – PAVILON I, ZVLÁŠTNÍ SUKULENTY A KAKTUSY – PAVILON A, ARIDNÍ AFRIKA A MADAGASKAR – PAVILON B HORNÍ PATRO, ORCHIDEJE – VITRÍNY, HORNÍ PATRO SKLENÍKŮ, LETNÍ PAVILON L – LEKNÍNOVITÉ ROSTLINY.

AKVÁRIA

Pavilon akvárií je věnován tropickým rybám i jiným živočichům, většinou takovým, kteří se obvykle nechovají v domácích podmínkách. Najdeme zde zástupce jak mořské, tak sladkovodní fauny. Přesný počet druhů ryb, které obývají naši planetu, nikdo nezná. Odhady se pohybují od dvaceti pěti do třiceti tisíc druhů. Mezi nimi je jen pár set těch, které člověk začal chovat pro své potěšení v akváriích.

AUSTRALIS – PAVILON C

Zvláštnosti rostlin jsou nejsrozumitelnější v souvislosti se znalostí jejich přirozeného prostředí. Právě proto je svérázná květena nám nejvzdálenějšího kontinentu, Austrálie, představena jako součást výtvarného řešení v duchu skutečné tamní krajiny. Jako bychom byli někde v botanicky obzvláště bohaté oblasti jihozápadní Austrálie, s typickými žulovými výchozy (granite outcrops), na pláních s červenavou půdou lateritem, nebo s písčitými křovinatými lady. Řídký buš z šedozelených křivolakých keřů, typické blahovičníky, žlutokapy, banksie, kajaputy, rostliny rodu Anigozanthos zvané „klokaní pracka“, to jsou neklamné příznaky prazvláštního charakteru australské vegetace a květenné říše Australis.

MASOŽRAVÉ ROSTLINY – PAVILON D

Jen velmi málo botanických zahrad má tak rozsáhlou ukázku této ekologicky vymezené skupiny rostlinných druhů, jichž existuje ve volné přírodě zhruba jen 500. Jsou to rostliny z nejrůznějších, klimaticky rozličných koutů Země, patřící do navzájem málo příbuzných čeledí, a proto po stránce pěstitelské představující složitý problém. Některé z nich patří mezi zvláště složitě pěstované, nejobtížněji udržitelné rostliny ve sbírkách Botanické zahrady.


Webová stránka​

www.botaniliberec.cz


Ceník / Vstupné​

od 70 Kč


Otevírací doba​

zima
8 – 16 hod.

léto
8 – 18 hod.

Botanická zahrada Liberec
Botanická zahrada Liberec

Pokračovat ve čtení:​

NEOTROPIS – PAVILON E

Název tohoto pavilonu odpovídá odbornému označení jedné ze světových květenných říší, zahrnující tropy Nového světa, tedy americké. Mnohé okrasné rostliny pocházejí právě odtamtud, ale ještě více jich je našim návštěvníkům neznámých. Aranžmá pavilonu znázorňuje tropický deštný les, druhově nejbohatší biom, charakteristický pro rovníkovou zónu. Je plný lián, rostlin přisedavých čili epifytů, rostlin s obřími listy čili megafyly i doslova strakatých pestrolistých bylin ze stinného podrostu.

PALEOTROPIS – PAVILON G

Květenná říše tohoto označení zahrnuje tropy Starého světa, tedy především asijské džungle a pralesy rovníkové Afriky. Porovnáme-li charakter tohoto pavilonu s Neotropis v pavilonu E (neboť oba znázorňují biom tropického deštného lesa), shledáváme zde dojem jaksi mnohem zasmušilejší, ponurý, tísnivý. To bylo záměrem autorů tohoto zahradně architektonického aranžmá. Dává se zde na vědomí, že člověk bez přírody není nic, jakkoli se cítí být všemocným pánem situace na naší planetě. Rostliny v tomto pavilonu tedy rostou nikoli tak, aby co nejvíce byly na odiv očím návštěvníků, ale spíše jak potřebují vzhledem ke svému naturelu.

VELKÉ KAKTUSY – PAVILON F

Typická americká čeleď kaktusovitých je zde zastoupena opravdu monumentálními zástupci, doplněnými jejich průvodními druhy jako jsou agáve, tillandsie či bromelie. Aranžmá vypovídá o tom, že kaktusy nemají ekologické optimum v písečných pouštích s dunami, ale v pouštích skalnatých a kamenitých, často svažitých. Některé ani nerostou v typických pouštích, ale v méně suchých biomech, jako je tzv. poloopadavý tropický les, anebo trnité křoviny (cardonal espinar) ve Venezuele. Zvláštní kaktusy, rostoucí „hlavou dolů“ jako epifyty na stromech, se vyskytují i ve velmi deštivých oblastech.

PRAVĚK – PAVILON H

Spojení rostlinných druhů vytvořené v tomto pavilonu v přírodě neexistuje, je obrazem dávné geohistorie, doby převládajících výtrusných a nahosemenných rostlin, jež později do značné míry ustoupily konkurenci moderněji vyvinutých rostlin krytosemenných. Celek působí podobně fantastickým a zároveň i věrohodným dojmem jako proslulé rekonstrukce pravěkých scenerií od Zdeňka Buriana a jeho vědeckých spolupracovníků.

KVĚTNICE – PAVILON I

Zatímco prakticky veškeré expozice ve sklenících Botanické zahrady jsou koncipovány v duchu přírody, v daném případě došlo k záměrnému vybočení z tohoto stylu. Zajímavým tématem botanických zahrad je také archaický sortiment okrasných rostlin, který vyšel z módy v důsledku změny stylu bydlení. Místo zimních zahrad i prostorných poněkud chladných bytů s vysokými stropy jsou dnes pro rostliny k dispozici spíše byty praktické, ovšem vytápěné obvykle na vyšší teploty. Proto se pěstují jiné rostliny než dříve.

ZVLÁŠTNÍ SUKULENTY A KAKTUSY – PAVILON A

Celý geohistorický vývoj rostlin, od primitivních stélkatých řas až po krytosemenné rostliny s nejsložitěji morfologicky i anatomicky vybaveným organismem, je způsoben tendencí dobývat prostor na Zemi. Od samého počátku jde o problém nepřízně prostředí na souších. Z nutnosti čelit vysychání vody z důležitých orgánů začal vznikat například cévní systém. Nejcitlivější rozmnožovací stadium, tzv. gametofyt, časem přestalo být výhodné jako samostatná rostlinka, jako je tomu u kapradin. Zranitelný maličký gemtofyt se proto u evolučně pokročilejších rostlin vyvíjí uzavřen a ochráněn v semeni. Nakonec i zprvu nechráněná semena byla zapouzdřena v semenících, když vznikly rostliny krytosemenné.

ARIDNÍ AFRIKA A MADAGASKAR – PAVILON B HORNÍ PATRO

Vlivem pohybu kontinentů v dávné geohistorii se stalo, že Madagaskar má květenu zřetelně odlišnou od afrického kontinentu, protože se k němu přiblížil relativně nedávno. Společným rysem je velký rozsah suchých neboli aridních území, tedy pouští a polopouští.

ORCHIDEJE – VITRÍNY, HORNÍ PATRO SKLENÍKŮ

Slovo “ orchidej “ vyvolává představu noblesní exotické rostliny z tropických pralesů, se skvostnými květy roztodivných tvarů. Existuje asi 20 tisíc druhů orchidejí, nepočítaje další tisíce vyšlechtěných odrůd. Orchideje jsou zastoupeny ve všech klimatických zónách, dokonce i na okrajích oblastí polárních. Většina druhů však roste v tropech. Mnohé mají velmi omezený areál výskytu a jsou ohrožené možným vysbíráním a musejí být před drancováním chráněny mezinárodní konvencí, známou pod zkratkou CITES.

Orchideje vystavované v Botanické zahradě pocházejí vesměs z umělého množení v laboratořích. Kvetoucí druhy jsou každý den obměňovány, doplňovány a profesionálně aranžovány (např. dle evidence za rok 2014 se ve vitrínách vystřídalo 1010 položek). Jejich neustále se proměňující výstava má zázemí ve zdejší druhově nejbohatší české sbírce orchidejí. Na těchto stránkách je zvláště bohatě reprezentována ve fotogalerii.

LETNÍ PAVILON L – LEKNÍNOVITÉ ROSTLINY

Tento pavilon stojí odděleně od hlavního skleníkového areálu. Má speciální účel, protože obsahuje velký bazén pro pěstování tří největších leknínovitých rostlin světa: viktorie Cruzovy (Victoria cruziana), viktorie královské (Victoria amazonica) a euryalé vzdorné (Euryale ferox). Tyto rostliny jsou pěstovány jako letničky, a tedy každým rokem jsou znovu v předjaří vysévány. Pavilon je přístupný od května do října, v době, kdy jsou uvedené rostliny vyvinuté a pohledné.

Video:​


Liberec zahrada, Zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Liberec Botanická zahrada.


KRAJ

Liberecký kraj


ADRESA

Purkyňova 630/1
460 01 Liberec


GPS souřadnice​

50.7788517N
15.0749333E


Liberec zahrada


Zahrada Liberec


Botanická zahrada Liberec


Liberec Botanická zahrada


Kam na procházku


Bečovská botanická zahrada


Liberec zahrada, Zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Liberec Botanická zahrada.


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit