Kam do přírody Hlavní město Praha Hostivařský les v Praze
Hostivařský les v Praze, Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada.

Hostivařský les v Praze

Tipy: K4M DO PŘÍRODY
Publikováno: Poslední aktualizace

Hostivařský les v Praze společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras.

Více informací:

Hostivařský lesopark

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejednalo se ovšem o souvislý lesní porost, ale o „lesopark“ s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. 

Hradiště Šance

Ve východní části lesoparku se nachází vrch Kozinec, na kterém jsou sotva znatelné stopy historického hradiště Hostivař – Šance, které je archeologickou památkou první kategorie. Rozkládá se na ostrohu obtékaném ze tří stran Botičem a je situováno na území, které bylo v průběhu celého pravěku hustě osídleno.

Hostivařská přehrada

Přehrada byla vybudována v letech 1959–1963 přehrazením koryta Botiče. Vznikla tak nádrž, jejíž hladina v letním období zaujímá plochu cca 35 ha. Nádrž je využívána nejen k rekreaci prakticky všemi obyvateli Prahy, ale také je významným regulačním prvkem v případě vzniku povodní. Hostivařská přehrada je oblíbeným rybářským revírem, o čemž svědčí řada trofejních úlovků. Pro sportovní rybolov je možné využít celý pravý břeh nádrže. Hostivařská přehrada byla v roce 2011 odbahněna.

Třešňový sad Hájecká

Betonové schodiště, umístěné ve svahu a vedoucí odnikud nikam, dnes pozvolna zarůstá stromy, kapradím a mechem. Jednotlivé schody jsou stržené vodou. Pravděpodobně vzniklo v roce 1936 nebo 1937 během celosvětové hospodářské krize, kdy prací na schodišti vznikla pracovní místa pro nezaměstnané. Mezi lidmi se jim říkalo Andělské nebo také Primátorské schody. Během Pražského povstání v závěru 2. světové války byly poničeny a opravy se bohužel již nedočkaly.

Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada, Hostivařský les v Praze.

Hostivařský les v Praze, Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada.
Hostivařský les v Praze

INFORMACE

Webová stránka

Ceník / Vstupné

Zdarma

Otevírací doba

Celoročně

Region

Hlavní město Praha

Adresa

102 00 Praha 15
K Jezeru 74/1

GPS souřadnice

50.0451481N
14.5369528E

Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada, Hostivařský les v Praze.

Hostivař park

Lesopark Praha

Hostivařský les v Praze

Hostivařská přehrada

Hostivařský les v Praze

Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada, Hostivařský les v Praze.

Reklama

Mohlo by se vám líbit