Hostivařský les v Praze

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Hostivařský les v Praze společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras.

Hostivařský lesopark

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejednalo se ovšem o souvislý lesní porost, ale o „lesopark“ s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. 

Hradiště Šance

Ve východní části lesoparku se nachází vrch Kozinec, na kterém jsou sotva znatelné stopy historického hradiště Hostivař – Šance, které je archeologickou památkou první kategorie. Rozkládá se na ostrohu obtékaném ze tří stran Botičem a je situováno na území, které bylo v průběhu celého pravěku hustě osídleno.

Hostivařská přehrada

Přehrada byla vybudována v letech 1959–1963 přehrazením koryta Botiče. Vznikla tak nádrž, jejíž hladina v letním období zaujímá plochu cca 35 ha. Nádrž je využívána nejen k rekreaci prakticky všemi obyvateli Prahy, ale také je významným regulačním prvkem v případě vzniku povodní. Hostivařská přehrada je oblíbeným rybářským revírem, o čemž svědčí řada trofejních úlovků. Pro sportovní rybolov je možné využít celý pravý břeh nádrže. Hostivařská přehrada byla v roce 2011 odbahněna.


Webová stránka​

www.praha-priroda.cz


Ceník / Vstupné​

Zdarma


Otevírací doba​

Celoročně

Hostivařský les v Praze, Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada.
Hostivařský les v Praze

Pokračovat ve čtení:​

Třešňový sad Hájecká

Betonové schodiště, umístěné ve svahu a vedoucí odnikud nikam, dnes pozvolna zarůstá stromy, kapradím a mechem. Jednotlivé schody jsou stržené vodou. Pravděpodobně vzniklo v roce 1936 nebo 1937 během celosvětové hospodářské krize, kdy prací na schodišti vznikla pracovní místa pro nezaměstnané. Mezi lidmi se jim říkalo Andělské nebo také Primátorské schody. Během Pražského povstání v závěru 2. světové války byly poničeny a opravy se bohužel již nedočkaly.

Video:​


KRAJ

Hlavní město Praha


ADRESA

102 00 Praha 15
K Jezeru 74/1


GPS souřadnice​

50.0451481N
14.5369528E


Hostivař park


Lesopark Praha


Hostivařský les v Praze


Hostivařská přehrada


Hostivařský les v Praze


Kam do lesa


Les Hlásek v Praze


Hostivař park, Lesopark Praha, Hostivařský lesopark, Hostivařská přehrada, Hostivařský les v Praze.


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit