Jak funguje CovidPass CZ a EU?

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Jak funguje CovidPass CZ a EU? Digitální zelené osvědčení usnadní bezpečný a volný pohyb během pandemie COVID-19 v rámci EU. Z návrhu je jasné, že digitální zelené osvědčení má usnadnit volný pohyb uvnitř EU. Nebude to podmínka volného pohybu. Osoby, které nejsou očkovány, musí mít možnost nadále uplatňovat svá práva na volný pohyb.

Covid Pas aplikace Tečka a QR kód

Covidový pas aplikace Tečka, nebo stačí QR kód na papíře? QR kód je nejlepší uložit do telefonu a to buď formou aplikace nebo si QR kód vyfotit. Popřípadně si radši QR kód vytisknout na menší papír a ten si vložit třeba do peněženky. Nové informace o aplikaci a očkovacího certifikátu najdete na ocko.uzis certifikát Covid pasy.

Jak bude CovidPass certifikát fungovat?

Digitální zelený certifikát je vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním. Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis.

Každý subjekt, který bude certifikáty vystavovat (např. nemocnice, testovací centrum či zdravotnický orgán), disponuje vlastním digitálním podpisovým klíčem. Všechny podpisové klíče jsou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi.

Evropská komise vybuduje vstupní bránu. Prostřednictvím této brány bude možné ověřit podpisy na všech certifikátech v celé EU. Osobní údaje zakódované v certifikátu neprocházejí bránou, neboť nejsou nezbytné k ověření digitálního podpisu. Komise rovněž pomůže členským státům vyvinout software, který mohou orgány používat ke kontrole QR kódů.

Jak lze CovidPass digitální zelený certifikát získat?

Certifikát vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vystavovat kupříkladu nemocnice, testovací střediska či zdravotnické orgány. Digitální verzi lze uložit na mobilním zařízení. Občané mohou rovněž požádat o tištěnou verzi. Obě verze budou obsahovat QR kód se základními informacemi, jakož i digitální pečeť zajišťující pravost certifikátu. Další informace najdete ocko.uzis certifikát Covid pasy.

Jaké vakcíny budou přijímány?

Členské státy by měly vydávat osvědčení o očkování bez ohledu na typ vakcíny COVID-19. Pokud členské státy přijmou důkaz o očkování, aby se vzdaly určitých omezení v oblasti veřejného zdraví, jako je testování nebo karanténa, bude od nich vyžadováno, aby za stejných podmínek přijaly osvědčení o očkování vydané v systému Digital Green Certificate. Tato povinnost by se však omezila na vakcíny, které získaly registraci pro celou EU. Členské státy mají možnost přijmout osvědčení o očkování vydaná v souvislosti s jinými očkovacími látkami.

Digitální zelené osvědčení letos v létě usnadní bezpečné cestování.


Webová stránka​


www.ocko.uzis.cz


www.ec.europa.eu


Ceník

Zdarma

Jak funguje CovidPass Digitální zelené osvědčení
Jak funguje CovidPass

Pokračovat ve čtení:​ Jak funguje CovidPass

Které testy COVID-19 budou přijaty?

Aby byla zajištěna spolehlivost výsledku testu, měly by být hodnoceny pouze výsledky takzvaných testů NAAT (včetně testů RT-PCR) a rychlých testů na antigeny, které jsou uvedeny v seznamu sestaveném na základě doporučení Rady 2021 / C 24/01. způsobilé pro osvědčení o zkoušce vydané na základě navrhovaného nařízení.

Proč nebudou zahrnuty autotesty?

Autotesty se neprovádějí za kontrolovaných podmínek a prozatím se považují za méně spolehlivé. Certifikáty by měly vydávat zdravotnické orgány, které však nemohou mít kontrolu nad testy prováděnými například doma, a nemohou jim proto vydávat spolehlivé certifikáty.

Co se stane s těmi lidmi, kteří již byli očkováni?

Lidé, kteří byli očkováni před zavedením digitálního zeleného certifikátu CovidPassu, by měli mít také možnost získat potřebný očkovací certifikát. Pokud obdrželi očkovací osvědčení, které nesplňovalo interoperabilní standardy vyžadované nařízením, mohou požádat o nové.

Jak dlouho bude platit digitální zelený certifikát CovidPass?

Certifikáty jsou spojeny s pandemií COVID-19. Systém digitálního zeleného certifikátu bude pozastaven, jakmile Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásí konec mezinárodní nouzové situace v oblasti veřejného zdraví způsobené COVID-19. Podobně, pokud WHO vyhlásí novou mezinárodní mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví způsobenou COVID-19, její variantu nebo podobnou infekční chorobu, mohl by být systém znovu aktivován.

Jaké budou náklady na digitální zelené certifikáty CovidPass?

Certifikáty budou zdarma. Členské státy musí nést náklady na zřízení infrastruktury na vnitrostátní úrovni. Komise v případě potřeby poskytne financování na podporu členských států při budování nezbytné infrastruktury. Komise zaplatí za zřízení brány na úrovni EU a bude podporovat členské státy při vývoji softwaru, který bude používán ověřováním osob, které skenují QR kód.

Jak budou zpracovávány osobní údaje v CovidPassu?

Certifikáty budou obsahovat pouze omezenou sadu nezbytných informací. Pro účely ověření se kontroluje pouze platnost a autenticita certifikátu ověřením, kdo jej vydal a podepsal. Veškeré zdravotní údaje zůstávají členskému státu, který vydal digitální zelené osvědčení.

Bude CovidPass zahrnovat státní příslušníky třetích zemí v EU?

Ano. Digitální zelené osvědčení by mělo být vydáno rodinným příslušníkům občanů EU bez ohledu na jejich státní příslušnost. Komise rovněž přijala doplňující návrh k zajištění toho, aby digitální zelené osvědčení bylo vydáváno také státním příslušníkům třetích zemí, kteří pobývají v členských státech nebo přidružených státech Schengenu, a návštěvníkům, kteří mají právo cestovat do jiných členských států.

Mohl by CovidPass také usnadnit cestování do EU ze třetích zemí?

V současnosti je cestování do EU nepodstatné ze třetích zemí omezeno, s výjimkou omezeného počtu zemí. Občan mimo EU, který může cestovat do EU, může získat digitální zelené osvědčení. Státní příslušník třetí země může požádat o digitální zelené osvědčení od členského státu, do kterého cestuje, a to poskytnutím všech nezbytných informací, včetně spolehlivých dokladů o očkování.

Bude digitální zelený certifikát kompatibilní s jinými systémy vyvinutými na mezinárodní úrovni?

Dnešní návrh by Komisi umožnil vydat rozhodnutí o uznání osvědčení vydaných třetími zeměmi občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, pokud tato osvědčení splňují normy kvality a jsou interoperabilní s rámcem důvěry EU.

Jak funguje CovidPass digitální zelené osvědčení v celé EU?

Digitální zelený certifikát obsahuje QR kód s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním. Když je certifikát zkontrolován, je naskenován QR kód a ověřen podpis. Každý vydávající orgán (např. Nemocnice, testovací středisko, zdravotní úřad) má svůj vlastní klíč digitálního podpisu. Všechny jsou uloženy v zabezpečené databázi v každé zemi.

Evropská komise postaví bránu. Prostřednictvím této brány lze ověřovat všechny podpisy certifikátů v celé EU. Osobní údaje držitele certifikátu neprocházejí bránou, protože to není nutné k ověření digitálního podpisu. Evropská komise rovněž poskytne implementace referencí otevřeného zdroje na podporu členských států při vývoji softwaru, který mohou orgány použít ke skenování a kontrole QR kódů.

Jaké informace bude CovidPass digitální zelený certifikát obsahovat?

Digitální zelené osvědčení bude obsahovat nezbytné klíčové informace, jako je jméno, datum narození, vydávající členský stát a jedinečný identifikátor osvědčení.

Navíc:
Pro osvědčení o očkování: vakcínový výrobek a výrobce, počet dávek, datum očkování. Pro osvědčení o zkoušce: typ zkoušky, datum a čas zkoušky, zkušební středisko a výsledek. U osvědčení o obnovení: datum pozitivního výsledku testu, vydavatel certifikátu, datum vydání, datum platnosti.


Green pas, Covidpass, COVID pas, Zelený pas, Green pass, Zelený pass, QR code pas, QR code Pass, CovidPass CZ, Covidový pas, QR kód Covid, COVID 19 pas, COVID 19 pass, QR code Covid, Covidové pasy, Zelený certifikát, Zelené certifikáty, Zelené osvědčení, CovidPass co to je, CovidPass aplikace, Covid Pas cestování, CovidPass cestování, Jak CovidPass získat?, Covid Pasy cestování, Digital Green Certificate, Digitální zelené certifikáty, Digitální zelené osvědčení, Jak funguje CovidPass CZ, Jaké vakcíny budou přijaty?, Jak bude CovidPass fungovat?, Proč nebudou zahrnuty autotesty?, Které testy COVID-19 budou přijímány?, Jak budou osobní údaje v CovidPassu?


Jak CovidPass získat?

Mohou je vystavovat kupříkladu nemocnice, testovací střediska či zdravotnické orgány. Digitální verzi lze uložit na mobilním zařízení. Občané mohou rovněž požádat o tištěnou verzi.

Jak bude CovidPass fungovat?

Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis.

Jaké vakcíny budou přijaty?

Členské státy by měly vydávat osvědčení o očkování bez ohledu na typ vakcíny COVID-19.

Které testy COVID-19 budou přijímány?

Testy NAAT (včetně testů RT-PCR) a rychlých testů na antigeny, které jsou uvedeny v seznamu sestaveném na základě doporučení Rady 2021 / C 24/01.

Proč nebudou zahrnuty autotesty?

Autotesty se neprovádějí za kontrolovaných podmínek a prozatím se považují za méně spolehlivé.

Co se stane s těmi lidmi, kteří již byli očkováni?

Lidé, kteří byli očkováni před zavedením digitálního zeleného certifikátu CovidPassu, by měli mít také možnost získat potřebný očkovací certifikát

Jaká bude cena na digitální zelené certifikáty CovidPass?

Certifikáty budou zdarma.

Jak budou osobní údaje v CovidPassu?

Certifikáty budou obsahovat pouze omezenou sadu nezbytných informací.


Green pas


Covidpass


COVID pas


Zelený pas


Green pass


Zelený pass


QR code pas


QR code Pass


CovidPass CZ


Covidový pas


QR kód Covid


COVID 19 pas


QR code Covid


Covidové pasy


Zelený certifikát


Zelené certifikáty


Zelené osvědčení


CovidPass co to je


CovidPass aplikace


Covid Pas cestování


Očkovací pas Covid


Očkovací pasy Covid


CovidPass cestování


Jak CovidPass získat?


Covid Pasy cestování


Digital Green Certificate


Digitální zelené certifikáty


Digitální zelené osvědčení


Jak funguje CovidPass CZ


Jaké vakcíny budou přijaty?


Jak bude CovidPass fungovat?


Proč nebudou zahrnuty autotesty?


Které testy COVID-19 budou přijímány?


Jak budou osobní údaje v CovidPassu?


Tipy kam na výlety


Green pas, Covidpass, COVID pas, Zelený pas, Green pass, Zelený pass, QR code pas, QR code Pass, CovidPass CZ, Covidový pas, QR kód Covid, COVID 19 pas, COVID 19 pass, QR code Covid, Covidové pasy, Zelený certifikát, Zelené certifikáty, Zelené osvědčení, CovidPass co to je, CovidPass aplikace, Covid Pas cestování, CovidPass cestování, Jak CovidPass získat?, Covid Pasy cestování, Digital Green Certificate, Digitální zelené certifikáty, Očkovací pasy, Očkovací pas, Digitální zelené osvědčení, Jak funguje CovidPass CZ, Jaké vakcíny budou přijaty?, Jak bude CovidPass fungovat?, Proč nebudou zahrnuty autotesty?, Které testy COVID-19 budou přijímány?, Jak budou osobní údaje v CovidPassu?


CovidPass

Obsah

Mohlo by se vám líbit

Hrady v ČR 2021 Zámky v ČR 2021 Dovolená v kempu 2021 Koupání v ČR 2021 Dovolena u moře 2021