Kam do přírody
Tipy na výlety každý den!

Kam do lesa v Praze

Tipy: KAM DO PŘÍRODY

Kam do lesa v Praze nabízí skvělé tipy kam na výlet do lesa v Praze. Najdete zde 18 tipů: Krčský les, Les na Cibulce, Prokopské údolí, Les Hlásek v Praze, Les Kamýk v Praze, Kozí hřbety v Praze, Les Hvězda v Praze, Les Modřanská rokle, Les Krejcárek v Praze, Milíčovský les v Praze, Kunratický les v Praze, Klánovický les v Praze, Chuchelský les v Praze, Hostivařský les v Praze, Les Divoká Šárka v Praze, Bohdalecký les a Tyršův vrch, Bohnický les a Drahaňské údolí, Čimický les a Ďáblický háj v Praze.

Kam do lesa v Praze
Kam do lesa v Praze

Krčský les

Krčský les je označován také jako Kunratický les. Les s převahou dubů a smrků nabízí hustou síť stezek a několik dětských hřišť. Les je oblíbeným místem pro rodiče s dětmi, běžce i cyklisty. Najdete zde okružní trasu vedoucí převážně po značené cyklotrase, která je vhodná i pro kočárky. Kunratický les patří k největším zeleným plochám v Praze.

Les na Cibulce

Les na Cibulce nabízí stromy dosahující úctyhodných rozměrů (obvod kmene 300 až 500 cm), a to zejména duby a jasany. Některé z nich jsou vyhlášeny jako památné. Lesy na Cibulce se vyznačují kouzelnou romantickou atmosférou, kterou umocňuje i jejich nepříliš vysoká návštěvnost.

Prokopské údolí

Prokopské údolí a Dalejské údolí patří mezi nejznámější pražské přírodní lokality. Nachází se blízko velkých pražských sídlišť a je snadno dostupné MHD. V místě bývalého Klukovického koupaliště je umístěno rozsáhlé dětské hřiště a také oblíbené piknikové místo s veřejným ohništěm. Údolím prochází několik značených turistických tras, dvě naučné stezky a také oblíbené cyklisty.

Les Hlásek v Praze

Les Hlásek v Praze se nachází v těsné blízkosti Šáreckého údolí a zástavby Nebušic a je proto zajímavou rekreační lokalitou. Les je snadno dostupný z Nebušic, lze ho ale také navštívit na kole – územím vede několik cyklistických stezek od Jenerálky, Liboce a Horoměřic. Lesem prochází také červená a žlutá turistická značka.

Les Kamýk v Praze

Les Kamýk v Praze se nachází v těsné blízkosti sídlišť a je snadno dostupný MHD. Les je možné navštívit i na kole – kolem lesa prochází dvě cyklostezky. V lese u hájovny se nachází malý zookoutek a dětské hřiště. Oblíbeným místem je i retenční nádrž Borový na jižním okraji lesa.

Kozí hřbety v Praze

Kozí hřbety v Praze nabízí pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Územím prochází zrekonstruovaná naučná stezka Roztocký háj – Tihé údolí a několik cyklotras. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Kozí hřbety společně s údolím Únětického potoka se nachází na samém okraji Prahy.

Les Hvězda v Praze

Les Hvězda v Praze nabízí skvělé místo kam jít na procházku se psem, nebo s dětmi. Obora Hvězda je dnes hojně využívaná běžci, cyklisty a v zimě běžkaři. Tradičně se zde konají různé kulturní i sportovní akce.

Les Modřanská rokle

Les Modřanská rokle a Cholupický vrch v Praze je snadno dostupný MHD a vede zde několik cyklistických stezek. Jedna stezka prochází přímo celou Modřanskou roklí, další pak podél Cholupického potoka přes Cholupický vrch do Modřanské rokle. Zajímavostí je naučná stezka Modřanskou roklí se sedmi zastávkami. Oblíbeným návštěvním místem je dětské hřiště nad retenční nádrží Libušská.

Les Krejcárek v Praze

Les Krejcárek v Praze nové dětské hřiště, poblíž kterého se nachází studánka. V létě návštěvníci ocení sečené louky, které se nachází u dětského hřiště a podél vyhlídkové cesty. Po hlavní asfaltové cestě vede značená cyklistická stezka.

Milíčovský les v Praze

Milíčovský les v Praze nabízí ucelený lesní komplex a přilehlé rybníky, mokřady a louky. Lesem prochází zelená turistická stezka, která v Křeslicích navazuje na červenou turistickou stezku, jež vede podél Botiče a Hostivařské přehrady až do Průhonického parku a kopíruje naučnou stezku Povodím Botiče.

Kunratický les v Praze

Kunratický les v Praze nabízí několik značených turistických tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou. Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského a dokonce metasekvoje čínské.

Les Praha, Lesy Praha, Lesy v Praha, Kam do lesa Praha, Kam do lesa v Praze.

Klánovický les v Praze

Klánovický les v Praze nabízí několik značených turistických stezek a nachází se zde dva cyklistické okruhy. Zajímavá je také naučná stezka Klánovickým lesem. Les je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla. Na jeho území se nachází přírodní rezervace Klánovický les ‒ Cyrilov a přírodní památka Prameniště Blatovského potoka.

Chuchelský les v Praze

Chuchelský les v Praze nabízí rozlehlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Velkým lákadlem pro návštěvníky je také lesní ZOO koutek. Územím prochází naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj a v lese jsou lavičky, altány, fitness prvky i dřevěná dětská hřiště. Les můžeme také navštívit na kole.

Hostivařský les v Praze

Hostivařský les v Praze společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras.

Les Praha, Lesy Praha, Lesy v Praha, Kam do lesa Praha, Kam do lesa v Praze.

Les Divoká Šárka v Praze

Les Divoká Šárka v Praze nabízí krajinu se strmými skalami a soutěskami, rozsáhlými lesy, loukami a stepmi, na kterých se pasou ovce a kozy. Název Šárka pravděpodobně vznikl ze slova šarý neboli šerý, což zřejmě charakterizuje šeré šárecké soutěsky. Šárka je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou a je také velmi oblíbená mezi cyklisty.

Bohdalecký les a Tyršův vrch

Bohdalecký les a Tyršův vrch je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou, autobusy ze stanic metra Kačerov a Skalka i tramvají z Muzea. Kolem lesů vede řada cyklistických tras. K jedné z nejhezčích vycházkových cest v této lokalitě patří udržované cesty a pěšiny na úbočí vrchu Bohdalec.

Bohnický les a Drahaňské údolí

Bohnický les a Drahaňské údolí nepatří mezi nejnavštěvovanější pražské lokality, přesto je to místo bohaté na zajímavosti, jak přírodní, tak historické. Nachází se zde slovanské hradiště, čtyři chráněná území a prochází tudy několik turistických stezek.

Čimický les a Ďáblický háj v Praze

Čimický les a Ďáblický háj v Praze nabízí dvě turistické stezky a oba lesy se dají také projet na kole. Jsou zde 4 dětská hřiště a v bývalém lomu v Ďáblickém háji jsou umístěny fitness prvky. Zde se také nachází hojně využívané piknikové místo s ohništěm.

Les Praha, Lesy Praha, Lesy v Praha, Kam do lesa Praha, Kam do lesa v Praze.

Les Praha, Lesy Praha, Lesy v Praha, Kam do lesa Praha, Kam do lesa v Praze.

Les Praha

Lesy Praha

Lesy v Praha

Kam do lesa Praha

Kam do lesa v Praze

Les Praha, Lesy Praha, Lesy v Praha, Kam do lesa Praha, Kam do lesa v Praze.

Mohlo by se vám líbit

Zanechat komentář

* Používáním tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich dat na tomto webu.

Web využívá cookies Souhlasím : číst více