Kam do přírody
Tipy na výlety každý den!

Kam na houby v Praze

Tipy: KAM DO PŘÍRODY

Kam na houby v Praze nabízí tipy kde rostou houby v Praze. Najdete zde 10 tipů kam jít na houby v Praze: Krčský les, Les Hlásek v Praze, Les Kamýk v Praze, Kozí hřbety v Praze, Kunratický les v Praze, Klánovický les v Praze, Chuchelský les v Praze, Hostivařský les v Praze, Les Divoká Šárka v Praze, Bohdalecký les a Tyršův vrch.

Kam na houby v Praze
Kam na houby v Praze

Krčský les

Krčský les je označován také jako Kunratický les. Les s převahou dubů a smrků nabízí hustou síť stezek a několik dětských hřišť. Les je oblíbeným místem pro rodiče s dětmi, běžce i cyklisty. Najdete zde okružní trasu vedoucí převážně po značené cyklotrase, která je vhodná i pro kočárky. Kunratický les patří k největším zeleným plochám v Praze.

Les Hlásek v Praze

Les Hlásek v Praze se nachází v těsné blízkosti Šáreckého údolí a zástavby Nebušic a je proto zajímavou rekreační lokalitou. Les je snadno dostupný z Nebušic, lze ho ale také navštívit na kole – územím vede několik cyklistických stezek od Jenerálky, Liboce a Horoměřic. Lesem prochází také červená a žlutá turistická značka.

Les Kamýk v Praze

Les Kamýk v Praze se nachází v těsné blízkosti sídlišť a je snadno dostupný MHD. Les je možné navštívit i na kole – kolem lesa prochází dvě cyklostezky. V lese u hájovny se nachází malý zookoutek a dětské hřiště. Oblíbeným místem je i retenční nádrž Borový na jižním okraji lesa.

Kozí hřbety v Praze

Kozí hřbety v Praze nabízí pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Územím prochází zrekonstruovaná naučná stezka Roztocký háj – Tihé údolí a několik cyklotras. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Kozí hřbety společně s údolím Únětického potoka se nachází na samém okraji Prahy.

Kunratický les v Praze

Kunratický les v Praze nabízí několik značených turistických tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou. Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského a dokonce metasekvoje čínské.

Klánovický les v Praze

Klánovický les v Praze nabízí několik značených turistických stezek a nachází se zde dva cyklistické okruhy. Zajímavá je také naučná stezka Klánovickým lesem. Les je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla. Na jeho území se nachází přírodní rezervace Klánovický les ‒ Cyrilov a přírodní památka Prameniště Blatovského potoka.

Chuchelský les v Praze

Chuchelský les v Praze nabízí rozlehlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Velkým lákadlem pro návštěvníky je také lesní ZOO koutek. Územím prochází naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj a v lese jsou lavičky, altány, fitness prvky i dřevěná dětská hřiště. Les můžeme také navštívit na kole.

Hostivařský les v Praze

Hostivařský les v Praze společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras.

Les Divoká Šárka v Praze

Les Divoká Šárka v Praze nabízí krajinu se strmými skalami a soutěskami, rozsáhlými lesy, loukami a stepmi, na kterých se pasou ovce a kozy. Název Šárka pravděpodobně vznikl ze slova šarý neboli šerý, což zřejmě charakterizuje šeré šárecké soutěsky. Šárka je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou a je také velmi oblíbená mezi cyklisty.

Bohdalecký les a Tyršův vrch

Bohdalecký les a Tyršův vrch je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou, autobusy ze stanic metra Kačerov a Skalka i tramvají z Muzea. Kolem lesů vede řada cyklistických tras. K jedné z nejhezčích vycházkových cest v této lokalitě patří udržované cesty a pěšiny na úbočí vrchu Bohdalec.

Houby v Praze, Rostou houby 2020, Kam na houby v Praze, Kde rostou houby v Praze, Kam jít na houby v Prahy.

Houby v Praze, Rostou houby 2020, Kam na houby v Praze, Kde rostou houby v Praze, Kam jít na houby v Prahy.

Houby v Praze

Rostou houby 2020

Kam na houby v Praze

Kam jít na houby v Prahy

Kde rostou houby v Praze

Houby v Praze, Rostou houby 2020, Kam na houby v Praze, Kde rostou houby v Praze, Kam jít na houby v Prahy.

Mohlo by se vám líbit

Zanechat komentář

* Používáním tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich dat na tomto webu.

Web využívá cookies Souhlasím : číst více