Kozí hřbety v Praze

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Kozí hřbety v Praze nabízí pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Územím prochází zrekonstruovaná naučná stezka Roztocký háj – Tihé údolí a několik cyklotras. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Kozí hřbety společně s údolím Únětického potoka se nachází na samém okraji Prahy.

Více informací:

Kozí hřbety v Praze

Celé území bylo od pradávna hustě osídleno a původní lesy tak byly vymýceny už v dávných dobách. Krajina byla využívána zejména jako pastviny a zůstávala po staletí holá. Počátkem 20. století byly Kozí hřbety a údolí zalesněny trnovníkem akátem a od padesátých let také borovicí černou a lesní, modřínem nebo dubem červeným. Dnes jsou lesy tvořeny zejména vysazenou borovicí a břízou.

Kupecká stezka Via Magna

Metasekvoje je jehličnatý opadavý strom, který je považován za žijící fosílii. Dlouho byla pokládána za vymřelou v třetihorách, a to až do roku 1949, kdy byla americkou expedicí přivezena z Číny do Evropy její semena. Nalezneme ji v botanických zahradách a arboretech. Kunratický exemplář je proto skutečnou raritou.

Kaple sv. Václava

Betonové schodiště, umístěné ve svahu a vedoucí odnikud nikam, dnes pozvolna zarůstá stromy, kapradím a mechem. Jednotlivé schody jsou stržené vodou. Pravděpodobně vzniklo v roce 1936 nebo 1937 během celosvětové hospodářské krize, kdy prací na schodišti vznikla pracovní místa pro nezaměstnané. Mezi lidmi se jim říkalo Andělské nebo také Primátorské schody. Během Pražského povstání v závěru 2. světové války byly poničeny a opravy se bohužel již nedočkaly.

Mlýny na Únětickém potoce

Únětický potok byl dříve využíván k pohonu několika mlýnů: Braunerova mlýna (na začátku Tichého údolí), Spáleného mlýna (Spáleníka), Tůmova a Trojanova mlýna. Nejstarší z mlýnů stával na místě Trojanova mlýna už koncem 12. století. Když už jeho kapacita nestačila, byl v roce 1730 dále po proudu založen tzv. Zadní mlýn. O sto let později odkoupil Zadní mlýn (nyní Tůmův) Josef Tůma. Po 2. světové válce se Tůmův mlýn nacházel v tak špatném stavu, že musel být stržen. Do dnešních dnů se z něj dochoval pouze mlýnský rybník a zbytky náhonu. Spálený mlýn byl postaven až koncem 18. století. Od té doby mnohokrát změnil svého majitele a několikrát vyhořel.

Buližníky

Kozí hřbety i Holý vrch jsou tvořeny buližníky neboli proterozoickými silicity. Buližníky jsou značně tvrdé a odolné horniny složené prakticky výhradně z křemene. Mají černou, modrošedou, někdy i načervenalou barvu a bývají protkány jemnými žilkami bílého křemene. Jsou to horniny, které se před více než 600 miliony lety uložily na dně oceánu, kde vznikly vysrážením oxidu křemičitého na horkých pramenech.

Kozí hřbety výlet, Kozí hřbety Praha, Praha Kozí hřbety, Kozí hřbety v Praze, Kozí hřbety u Suchdola.

Kozí hřbety v Praze, Kozí hřbety výlet, Kozí hřbety Praha, Praha Kozí hřbety, Kozí hřbety u Suchdola.
Kozí hřbety v Praze

INFORMACE

Webová stránka

Ceník / Vstupné

Zdarma

Otevírací doba

Celoročně

Region

Hlavní město Praha

Adresa

165 00 Praha
U Kapličky 1172/1

GPS souřadnice

50.1429742N
14.3612039E

Kozí hřbety výlet, Kozí hřbety Praha, Praha Kozí hřbety, Kozí hřbety v Praze, Kozí hřbety u Suchdola.

Kozí hřbety výlet

Kozí hřbety Praha

Praha Kozí hřbety

Kozí hřbety v Praze

Kozí hřbety u Suchdola

Kozí hřbety výlet, Kozí hřbety Praha, Praha Kozí hřbety, Kozí hřbety v Praze, Kozí hřbety u Suchdola.

Mohlo by se vám líbit

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Souhlasím : číst více