Les Divoká Šárka v Praze

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Les Divoká Šárka v Praze nabízí krajinu se strmými skalami a soutěskami, rozsáhlými lesy, loukami a stepmi, na kterých se pasou ovce a kozy. Název Šárka pravděpodobně vznikl ze slova šarý neboli šerý, což zřejmě charakterizuje šeré šárecké soutěsky. Šárka je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou a je také velmi oblíbená mezi cyklisty.

Procházka po lese

Nejhezčí vycházka kopíruje červenou turistickou stezku, která vychází od konečné tramvaje a vede údolím Litovicko-Šáreckého potoka. V létě je zde možné navštívit dvě koupaliště. V lese jsou altány, dětská hřiště a lavičky, využívané je i piknikové místo s veřejným ohništěm.

Něco málo o lese

Území je hojně zalesněno, a to zejména díky výsadbám na přelomu 19. a 20. století. Dřeviny, které zde byly vysazovány, byly však často nevhodné, např. trnovník akát, borovice černá, dub červený, ale i smrk ztepilý. V posledních desetiletích zde také dochází k samovolnému zarůstání dalších ploch lesními dřevinami i křovinami, takže porosty už nyní souvisle pokrývají území dříve zcela holá.

Slovanské hradiště

Velké slovanské hradiště stávalo na Kozákově skále od 8. století a bývalo významným obchodním střediskem pro pražskou oblast před vznikem Pražského hradu. Kombinací valů a skal zde bylo vystavěno vnitřní hradisko a dvě předhradí. Hradiště postupně zaniklo na přelomu 9. a 10. století.


Webová stránka​

www.praha-priroda.cz


Ceník / Vstupné​

Zdarma


Otevírací doba​

Celoročně

Les Divoká Šárka v Praze, Šárecké údolí, Les Divoká Šárka, Divoká Šárka mapa.
Les Divoká Šárka v Praze

Pokračovat ve čtení:​

Soutěska Džbán

Soutěska Džbán tvořená Šestákovou a Kozákovou skálou, masív Dívčí skok a Nebušické skály jsou tvořeny tmavými buližníky neboli proterozoickými silicity. Buližníky jsou značně tvrdé a odolné horniny složené z křemene. Jsou to horniny, které se před více než 600 milióny lety uložily na dně oceánu, kde vznikly vysrážením oxidu křemičitého na horkých pramenech. Na buližnících z Divoké Šárky byly objeveny zkamenělé pozůstatky nejstarších mikroorganismů v Čechách.

Dívčí skok

Ze skály Dívčí skok je nádherný výhled na Džbán. Z této skály podle legendy skočila pověstná dívka Šárka, která poté, co zradila Ctirada a jeho družinu, byla pronásledovaná výčitkami. Pod skálou se nachází koupaliště a restaurace.

Vodní nádrž Džbán

Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 – 1971 na Litovicko-Šáreckém potoce především za účelem rekreace. Jeho další funkcí je zajištění minimálního průtoku pod hrází a snížení účinků povodní. Na pravém břehu se nachází známé koupaliště Džbán. Nádrž je také významným rybářským revírem pro sportovní rybolov, má rozlohu 18 ha a je dlouhá téměř 1 km. V roce 2008 byla odbahněna.

Šárecké kuličky

V Šárce a na polích kolem Šárky se nacházely a dodnes se dají najít tzv. šárecké kuličky, což jsou křemité konkrece (kulovité útvary) prvohorního stáří, v nichž se nachází zkameněliny (např. trilobiti). Vznikly nahromaděním minerálních látek v usazených horninách kolem růstového centra, kterým byla právě zkamenělina. V těchto kuličkách byly nalezeny a také popsány stovky prvohorních živočichů.

Čertův mlýn

Mlýn byl postaven na přelomu 17. a 18. století. V 1. polovině 20. století byl prosperující výletní restaurací.

Video:​


Les Divoká Šárka v Praze, Šárecké údolí, Les Divoká Šárka, Divoká Šárka mapa.


KRAJ

Hlavní město Praha


ADRESA

116 00 Praha 6
Přírodní park Šárka – Lysolaje


GPS souřadnice​

50.1017011N
14.3205981E


Divoká Šárka


Šárecké údolí


Les Divoká Šárka


Divoká Šárka mapa


Les Divoká Šárka v Praze


Kam do lesa


Bohnický les a Drahaňské údolí


Les Divoká Šárka v Praze, Šárecké údolí, Les Divoká Šárka, Divoká Šárka mapa.


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit