Les Hvězda v Praze

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Les Hvězda v Praze nabízí skvělé místo kam jít na procházku se psem, nebo s dětmi. Obora Hvězda je dnes hojně využívaná běžci, cyklisty a v zimě běžkaři. Tradičně se zde konají různé kulturní i sportovní akce.

Co najdete v lese

V roce 2016 zde byla vybudována nová naučná stezka o čtrnácti zastávkách, informující o přírodních i historických zajímavostech obory. V lese se také nachází dětská hřiště, pikniková místa a fitness prvky.

Obnova místa

Od roku 1995 se systematicky opravuje oborní zeď. Zásadní úpravou prošel také vstupní prostor u domu oborníka. V roce 2005 byl v oboře obnoven původní rybník ze 17. století, jehož zbytky byly na místě ještě před zahájením stavby patrné.

Letohrádek

Letohrádek ve tvaru šesticípé hvězdy nechal v oboře v roce 1555 postavit Ferdinand Tyrolský. V průběhu let se letohrádek stal dějištěm mnoha významných historických událostí, např. korunovace Maxmiliána II., konaly se zde také státní návštěvy a oslavy. Počátkem 17. století však byly oslavy vystřídány boji a pustošením. V průběhu třicetileté války byl letohrádek vyloupen, švédská vojska strhla měděnou střechu a odvezla ji na vorech po Vltavě. V roce 1780 nechal Josef II. letohrádek opevnit a přeměnit na prachárnu. Vojenská opevnění byla odstraněna až po zrušení prachárny v roce 1874.


Webová stránka​

www.praha-priroda.cz


Ceník / Vstupné​

Zdarma


Otevírací doba​

Celoročně

Les Hvězda v Praze, Les v Praze, Les Hvězda, Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda na kole.
Les Hvězda v Praze

Pokračovat ve čtení:​

Bývalé opukové lomy

Na území obory se nachází několik bývalých pískovcových a opukových lomů. Největší z nich je situován poblíž letohrádku a z jeho kamene – opuky – byl také letohrádek postaven. V pískovcích i opukách byly nalezeny četné zkameněliny, a to pozůstatky korýšů nebo ryb, a dokonce i části čelisti a obratle mořského plaza plesiosaura. Řada z těchto zkamenělin je uložena v Národním muzeu v Praze.

O stromech

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Je zřetelně vidět, že stromy v oboře jsou skutečně letité a systematická obnova lesa je zde prováděna jen v posledních dvaceti letech. Nejvíce je zastoupena 8. věková třída, tedy věk nad 140 let.

Historie

Renesanční letohrádek Hvězda byl založen Habsburským arcivévodou Ferdinandem Tyrolským v r. 1555, byl vybudován stavitelem B. Wolmutem a H. Tirolem v již existující nové oboře. V roce 1620 se nedaleko odehrála bitva na Bílé hoře. Nynější podoba je dílem architekta P. Janáka (1951). V současné době je zde přístupné muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše. Roku 1962 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Studánka Světluška

Studánka Světluška byla původně vybudována jako součást jímacích štol hradního vodovodu, který Pražský hrad vodou pro potřeby závlah okolních zahrad. Tato větev hradního vodovodu však nikdy nebyla připojena a vodu tak po nějaký čas užívaly pražské vodárny jako zdroj pitné vody pro Liboc. Po skončení odběru kvůli zpřísnění hygienických požadavků na pitné zdroje byla všechna voda odváděna přímo do potoka Světluška, který v současné době napájí rybník Ve Hvězdě.

Voda v Oboře Hvězda

Voda je s Oborou Hvězda těsně svázána. Od jejího založení protéká oborou potok dnes zvaný Světluška, který sem přiváděl vodu z bělohorských polí otvorem ve zdi. Tento otvor byl dle historických pramenů zajištěn silnými dubovými kůly. Přitékající voda byla velmi důležitá zejména pro napájení zvěře chované v oboře. Vydatnost pramenů ale nebyla příliš velká.

Video:​


KRAJ

Hlavní město Praha


ADRESA

169 00 Praha 6
Obora Hvězda 445


GPS souřadnice​

50.0833958N
14.3261542E


Les v Praze


Les Hvězda


Letohrádek Hvězda


Les Hvězda v Praze


Obora Hvězda na kole


Krčský les


Kam do lesa


Les v Praze, Les Hvězda, Letohrádek Hvězda, Les Hvězda v Praze, Obora Hvězda na kole.


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit