Les Modřanská rokle

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Les Modřanská rokle a Cholupický vrch v Praze je snadno dostupný MHD a vede zde několik cyklistických stezek. Jedna stezka prochází přímo celou Modřanskou roklí, další pak podél Cholupického potoka přes Cholupický vrch do Modřanské rokle. Zajímavostí je naučná stezka Modřanskou roklí se sedmi zastávkami. Oblíbeným návštěvním místem je dětské hřiště nad retenční nádrží Libušská. Příjemná procházka je i podél přírodního koryta Libušského potoka se spoustou pěkných zákoutí a tůněk.

Více informací:

Lesy Modřanské rokle

Les Modřanské rokle se může pochlubit hlavně trnovníkem akátem a smrkem ztepilým. Z dalších druhů zde najdete dub červený, olši lepkavou, topol černý, lípu srdčitou nebo habr obecný. Během roku se v Modřanské rokli vyskytuje zhruba 60 druhů ptáků, z nichž více než polovina tu také hnízdí. Vodní plochy obývá čolek obecný, mlok skrvnitý, ropucha, skokan nebo ještěrka. Jestli hledáte bylinky, tak ty rostou podél potoka.

Lomy

V Modřanské rokli se nacházelo několik lomů, kde se těžily dosti pevné proterozoické droby s vložkami břidlic jako stavební kámen a podřadný štěrk. Z významných geologických fenoménů je zde odkryt závistský přesmyk a výchoz vzácných proterozoických slepenců.

Historie a současnost

Lesy Modřanské rokle a Cholupického vrchu nejsou původními historickými lesy. Minimálně do roku 1879 se zde nacházely louky a pastviny se zajímavou teplomilnou květenou. V okolí prameniště Písnického potoka se dokonce vyskytovaly zrašelinělé louky, kde rostly chladnomilné druhy rostlin podhorského charakteru. Poslední zbytky těchto luk byly odvodněny zhruba před 50 lety. V polovině osmdesátých let byla v horní části Modřanské rokle vybudována retenční nádrž Libušská, která slouží k zachycování přívalových srážek z horní části povodí a okolních sídlišť. Zalesnění Modřanské rokle a oblasti Cholupického vrchu se datuje k první třetině 20. století, mezi roky 1910 a 1938.

Les Modřanská rokle a Cholupický vrch
Les Modřanská rokle a Cholupický vrch

INFORMACE

Webová stránka

Ceník / Vstupné

Zdarma

Otevírací doba

Celoročně

Adresa

143 00 Praha
Generála Šišky

GPS souřadnice

50.0010506N
14.4387997E

Cholupický vrch, Modřanská rokle, Les Modřanská rokle, Přírodní památka Modřanská rokle, Les Modřanská rokle a Cholupický vrch.

Cholupický vrch

Modřanská rokle

Les Modřanská rokle

Přírodní památka Modřanská rokle

Les Modřanská rokle a Cholupický vrch

Cholupický vrch, Modřanská rokle, Les Modřanská rokle, Přírodní památka Modřanská rokle, Les Modřanská rokle a Cholupický vrch.

Mohlo by se vám líbit

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Souhlasím : číst více