Kam do přírody Ústecký kraj Lesní stezka Labské pískovce
Lesní stezka Labské pískovce

Lesní stezka Labské pískovce

Lesní stezka Labské pískovce turistika nabízí skvělé místo pro váš výlet do přírody. Při krásné procházce najdete například 26 památných stromů, většinou se jedná o jednotlivé exempláře a pouze ve dvou případech o skupinu stromů. Druhově jsou mezi vyhlášenými stromy nejvíce zastoupeny lípy malolisté a duby letní. Čeká na vás více než 100 km po lesních stezkách.

Více informací:

V současné době jsou vyznačeny trasy především v levobřežní části v prostoru Sněžník, Tisá, Petrovice. Další trasy jsou navrženy v územních plánech také v oblasti východně od Labe. Trasy jsou vedeny po veřejných a lesních cestách, které mají odpovídající technický stav. V některých úsecích, kde to parametry cest dovolují, jsou cyklotrasy používány i pro pěší turistiku.

Veřejná tábořiště

Na území jsou tábořiště při sídelních místech – Tisá, Ostrov, Kamenná, Oleška, Vysoká Lípa, Jetřichovice. Celková kapacita se pohybuje kolem 2 000 míst. Jejich další rozvoj musí být podřízen urbanistickému řešení obcí. Některá stávající tábořiště již nemohou být kapacitně rozšiřovány.

Známky lidské činnosti

Známky lidské činnosti se datují od střední doby kamenné, přes dobu pozdně hradištní a kolonizaci dodneška. Vznikala řada vsí a sídel, nejvýznamnější cesty tehdy chránily skalní hrady. Už od 18. století se Labské pískovce stávají atraktivním cílem turistů, horolezců a milovníků přírody.

Mnohotvárnost území

Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočichů na relativně malém prostoru. Početná je lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Běžné jsou také lišky a kuny, charakteristickými obyvateli skal jsou rejskové a plchové. Opět se tu vyskytuje rys, který si jako původní zvěř našich lesů zasluhuje všestrannou ochranu. Při potocích žijí ledňáček, konipas horský a skorec vodní. Mezi sedmi druhy sov najdeme např. výra velkého, kulíška nejmenšího nebo sýce rousného. Dosud zde hnízdí dva až tři páry čápa černého, další druhy ptáků nalezly útočiště ve skalách.

Video: Lesní stezka Labské pískovce

Lesní stezka Labské pískovce
Lesní stezka Labské pískovce

INFORMACE

Webová stránka

Ceník / Vstupné

zdarma

Otevírací doba

celoročně

Adresa

Sněžník 1
405 02 Jílové

GPS souřadnice

50.7930503N
14.1085081E

České Švýcarsko trek, Forststeig Elbsandstein, Lesní stezka Labské pískovce.

Lesní stezka

Labské pískovce

České Švýcarsko trek

Forststeig Elbsandstein

Lesní stezka Labské pískovce

České Švýcarsko trek, Forststeig Elbsandstein, Lesní stezka Labské pískovce.

Reklama

Mohlo by se vám líbit