ocko.uzis certifikát Covid pasy

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

ocko.uzis certifikát Covid pasy za účelem jednoduchého ověření provedených očkování vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na pokyn Ministerstva zdravotnictví, očkovací portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování. V tuto chvílí slouží portál především pro ověření zaznamenaného očkování proti onemocnění COVID-19, kdy je možné po řádném ověření uživatele také exportovat, či zobrazit certifikát o provedeném očkování. Níže naleznete informace o provedeném očkování, ale i certifikát o prodělaném onemocnění anebo o negativním testu.

Covid Pas aplikace Tečka a QR kód

Covidový pas aplikace Tečka, nebo stačí QR kód na papíře? QR kód je nejlepší uložit do telefonu a to buď formou aplikace nebo si QR kód vyfotit. Popřípadně si radši QR kód vytisknout na menší papír a ten si vložit třeba do peněženky. Nové informace o aplikaci a očkovacího certifikátu najdete na ocko.uzis certifikát Covid pasy.

Přihlášení do očkovacího portálu občana

Přihlášením pomocí rodného čísla a občanského průkazu (přihlášení je možné pouze pro osoby, které absolvovali očkování a uvedli číslo mobilního telefonu. Na telefonní číslo obdrží sms zprávu s jednorázovým kódem, který během přihlašovacího procesu opíší. Následně se jim zobrazí seznam provedených očkování.

Přihlášením pomocí účtu NIA – eIdentity. Tedy například přihlášení pomocí elektronického občanského průkazu opatřeného čipem a aktivovanou komponentou pro komunikaci s veřejnou zprávou, nebo vytvořeným účtem NIA, případně bankovní identitou. Ověření přes bankovní identitu je možné pouze pro osoby, které jsou ověřeny přes registr obyvatel (ROB).

QR kód certifikátu

QR kód vydaný na původních certifikátech o provedeném očkování není záměrně funkční. Od 1.6 budou v souvislosti s implementací zeleného certifikátu (Greenpass), vydávány nové verze certifikátů o provedeném očkování, kde již bude QR kód v souvislosti s ověřováním v rámci zemí EU, plně funkční.

Nově vydaných certifikátů po 1.6. pro občany ČR

Po 1.6.2021 si může občan ČR vyzvednout každý nově vydaný certifikát na Očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz. Bude možné vyzvednout si nejen certifikát o očkování, ale nově i o prodělaném onemocnění a negativním testu.


Pokračovat ve čtení:​

Jak získám očkovací certifikát?

Očkovací certifikát se automaticky odešle na Váš email po absolvování poslední očkovací dávky u Vašeho praktického lékaře nebo na očkovacím místě, ale pouze v případě, že tento poskytovatel správně zadal do ISIN Očko Váš emailový a telefonický kontakt. Poslední očkovací dávkou se rozumí první dávka u jednodávkové očkovací látky a u dvoudávkové očkovací látky druhá podaná dávka. Na vyžádání je povinen Vám certifikát rovněž vytisknout poskytovatel, u kterého jste byl očkován, tedy Váš praktický lékař nebo očkovací místo. Covid Pas CZ aplikace a digitální covidový certifikát v podobě QR kódu v digitální či papírové podobě.

Moje kontaktní údaje se změnili. Mohu je sám upravit?

Ano, pokud potřebujete změnit evidovaný email nebo mobilní telefonní číslo, upravíte je v očkovacím portálu občana. Stačí kliknout na tlačítko „Změna kontaktních údajů“ a údaje upravíte a potvrdíte tlačítkem Aktualizovat.

Zadávání kontaktních údajů pacienta – email a telefon

Údaje zadává do ISIN poskytovatel zdravotních služeb, který provádí a zaznamenává očkování. Pouze tento poskytovatel je schopen ověřit totožnost pacienta a zadat tak do systému validní osobní a kontaktní údaje. ÚZIS ČR není schopen na základě telefonické a emailové žádosti upravovat kontaktní údaje.

Kdy a jak si mohu certifikát sám zobrazit a vytisknout?

Po přihlášení do očkovacího portálu občana a po absolvovaní poslední očkovací dávky (v případě jednodávkové očkovací látky po podaní první dávky a u dvoudávkové očkovací látky po podaní druhé dávky) si můžete certifikát zobrazit a následně vytisknout kliknutím na tlačítko „Očkovací certifikát“. Tato možnost je k dispozici pouze pro osoby ztotožněné s ROB. Cizinci využijí možnost a zažádají o vytisknutí certifikátu na očkovacím místě.

Jakým funguje generování čísla občanského průkazu a čísla pasu v certifikátu?

Číslo občanského průkazu a pasu se načítá z registru obyvatel (ROB). Pokud není osoba v ROB, číslo se nedotahuje.

Proč není QR kód na certifikátu funkční?

QR kód vydaný na původních certifikátech o provedeném očkování není záměrně funkční. Od 1.6 budou v souvislosti s implementací zeleného certifikátu (Greenpass), vydávány nové verze certifikátů o provedeném očkování, kde již bude QR kód v souvislosti s ověřováním v rámci zemí EU, plně funkční.

Jak proběhne výměna starých certifikátu?

Nový certifikát bude možné pro občany ČR si vyzvednout po 1.6.2021 na Očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz (na tomto místě již tedy nebudou k dispozici původní certifikáty, ale certifikáty nové). Po naskenování kódu starého certifikátu se zobrazí jedinečné URL, pod kterým bude možné si stáhnout nový certifikát (tedy jedná se o výměnu 1:1) pro jakoukoli osobu, která certifikát vlastní. Jedná se o dočasné řešení bez nutnosti další autentizace (ověření).

Jak bude probíhat ověření platnosti certifikátů?

Platnost certifikátů ověřuje validační aplikace. Po načtení QR kódu z certifikátu dochází ke spojení s back-end ÚZIS ČR a ověřují se aktuálně nastavená validační pravidla a na základě jejich vyhodnocení zobrazí aplikace informaci o stavu certifikátu.

Jaké jsou další plány pro možnosti získání certifikátů?

Plánuje se možnost vyzvednout certifikáty přes Czechpoint.

Certifikát bude možné získat také na vyžádání u poskytovatele zdravotních služeb, který očkování nebo test provedl.

Video:​

Tomáš Zdechovský – Covid certifikáty

ocko uzis certifikát, Certifikát Covid pas, Certifikát Covidpass, ocko.uzis certifikát Covid pasy.

ocko.uzis certifikát Covid pasy
ocko.uzis certifikát Covid pasy

Jak se přihlásit do Covid pasu?

Přihlášením pomocí rodného čísla a občanského průkazu. Na telefonní číslo obdrží sms zprávu s jednorázovým kódem.

Jak se přihlásit pomocí účtu NIA?

Přihlášení pomocí elektronického občanského průkazu opatřeného čipem a aktivovanou komponentou pro komunikaci s veřejnou zprávou, nebo vytvořeným účtem NIA, případně bankovní identitou.

Co je QR kód certifikát?

QR kód bude obsahovat nezbytné klíčové informace, jako je jméno, datum narození, vydávající členský stát a jedinečný identifikátor osvědčení. 

Jak získám očkovací certifikát?

Očkovací certifikát se automaticky odešle na Váš email po absolvování poslední očkovací dávky u Vašeho praktického lékaře nebo na očkovacím místě, ale pouze v případě, že tento poskytovatel
správně zadal do ISIN Očko Váš emailový a telefonický kontakt.

Jak si mohu certifikát sám zobrazit a vytisknout?

Po přihlášení do očkovacího portálu občana a po absolvovaní poslední očkovací dávky si můžete certifikát zobrazit a následně vytisknout kliknutím na tlačítko „Očkovací certifikát“.

Jak ověřit platnost certifikátů?

Platnost certifikátů ověřuje validační aplikace. Po načtení QR kódu z certifikátu dochází ke spojení s back-end ÚZIS ČR.


ocko uzis certifikát


Certifikát Covid pas


Certifikát Covidpass


ocko.uzis certifikát Covid pasy


ZPRÁVY


Tipy kam na výlety


ocko uzis certifikát, Certifikát Covid pas, Certifikát Covidpass, ocko.uzis certifikát Covid pasy.


ocko.uzis certifikát Covid pasy

Mohlo by se vám líbit

Hrady v ČR 2021 Zámky v ČR 2021 Dovolená v kempu 2021 Koupání v ČR 2021 Dovolena u moře 2021