Pravoslavné Velikonoce 2022

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Pravoslavné Velikonoce 2022 vycházejí na 24. dubna a termín křesťanských Velikonoc, teda Velikonoční neděle je 17. dubna a Velikonoční pondělí je tedy 18. dubna. Prodloužený víkend začíná na Velký pátek 15. dubna a dětem začínají velikonoční prázdniny už od 14. dubna.


Pokračovat ve čtení:​

Velikonoční tradice

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem.

Pálení čarodějnic či Beltain je pohanskou obdobou (například Påskkärring) a například ve Finsku se koledníci převlékají za čarodějnice. Oheň zde symbolicky očišťuje od zlého ze zimního období.

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě či Persii se na svátky jara barvila červeně vajíčka. Zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku. V souvislostí s lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje i nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno od červené barvy). Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době jakožto lacticinie. V západním křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. Ve východním křesťanství se červené vykládá jako krev Krista.

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě.

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.

Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se udržuje především v Polsku, Rakousku a Slovinsku. Odpovídá židovské tradici, kdy o pesachu se pojídá jako hořká bylina při Seder, kdy se také pojídá kost z beránka nebo vejce.

Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše symbolizuje provaz Jidáše Iškariotského. Mléko a strdí symbolizuje zaslíbenou zem z Exodu, což je přejato i do legendy o Praotci Čechovi.

Velikonoční symboly

Beránek představuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při pesachovovém svátku pojídají pesachového beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek Boží jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.

Video:​

play btn
Víte to? – Velikonoce – jejich původ a tradice

KRAJ

Česká republika


Velký pátek​ 2022, Velikonoční tradice, Velikonoční symboly, Popeleční středa 2022, Velikonoce 2022 svátky, Velikonoce tradice 2022, Velikonoční pondělí 2022, Kdy jsou Velikonoce 2022, Kdy je Velikonoční pondělí, Velikonoční prázdniny 2022, Kdy budou Velikonoce 2022, Pravoslavné Velikonoce 2022, Kdy jsou velikonoční prázdniny.

Kdy je Velký pátek?

Velký pátek je 15. dubna 2022.

Kdy je Velikonoční neděle?

Velikonoční neděle je 17. dubna 2022.

Kdy je Velikonoční pondělí?

Velikonoční pondělí je 18. dubna 2022.

Kdy budou Velikonoce 2022

Velký pátek: 15. dubna, Velikonoční neděle: 17. dubna, Velikonoční pondělí: 18. dubna.

Kdy jsou velikonoční prázdniny?

Velikonoční prázdniny v roce 2022 začínají od čtvrtka 14. dubna.


Velký pátek​ 2022


Velikonoční tradice


Velikonoční symboly


Popeleční středa 2022


Velikonoce 2022 svátky


Velikonoce tradice 2022


Velikonoční pondělí 2022


Kdy jsou Velikonoce 2022


Kdy je Velikonoční pondělí


Velikonoční prázdniny 2022


Kdy budou Velikonoce 2022


Pravoslavné Velikonoce 2022


Kdy jsou velikonoční prázdniny


Majaland Praha v Tuchoměřicích


Velikonoce 2021 svátky a tradice


Velký pátek​ 2022, Velikonoční tradice, Velikonoční symboly, Popeleční středa 2022, Velikonoce 2022 svátky, Velikonoce tradice 2022, Velikonoční pondělí 2022, Kdy jsou Velikonoce 2022, Kdy je Velikonoční pondělí, Velikonoční prázdniny 2022, Kdy budou Velikonoce 2022, Pravoslavné Velikonoce 2022, Kdy jsou velikonoční prázdniny.


Tipy kam na výlet

Reklama

Mohlo by se vám líbit