Božídarské rašeliniště je dlouhá 3,2 km a začíná na začátku Krušnohorské magistrály, kde je také umístěna 1. informační tabule. Převážná část stezky vede po povalových chodnících

Božídarské rašeliniště