Krčský les 2020 je označován také jako Kunratický les. Les s převahou dubů a smrků nabízí hustou síť stezek a několik dětských hřišť.

Krčský les 2020