Květná zahrada Kroměříž 2020 je známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od

Květná zahrada Kroměříž 2020