Les Modřanská rokle 2020 je snadno dostupný MHD a vede zde několik cyklistických stezek. Jedna stezka prochápřímo zí celou Modřanskou roklí.

Les Modřanská rokle 2020