Lom Cerekev 2020 je situován na jihovýchodním okraji města mezi železniční tratí a silnicí II/112 do Telče.

Lom Cerekev 2020