Park Šárka – Šárecký potok tvoří osu přírodního parku. Při jeho březích leží celá řada zvláště chráněných území počínaje Divokou Šárkou a konče Podbabskými skalami. Ve svém celku představuje tento přírodní

Park Šárka