Prášilské jezero 2020 leží v ledovcovém kotli, který je ohrazený žulovým valem a dvěma staršími morénovými valy.

Prášilské jezero 2020