Příznaky Covid, nebo koronavirus příznaky můžeme rozdělit do tří kategorií. První kategorie: Nejčastější příznaky. Druhá kategorie: Méně obvyklé příznaky. Třetí kategorie: Závažné příznaky.

Příznaky Covid