Slavnost bezvýznamnosti 2020– Příběh několika pařížských přátel, jejichž současná setkání v zahradách nebo na večírcích se snově prolínají se zasedáním

Slavnost bezvýznamnosti 2020