Stezka Olšina – Děti na stezce mohou sbírat informace o přírodě, například překreslováním reliéfů na infosystému stezky na papír. Na stezce si můžete vyzkoušet, jak se cítí ptáci v ptačím hnízdě a další

Stezka Olšina