Zámek Březnice 2020 je místem památným, byl svědkem významných událostí českých dějin, stal se místem umožňujícím poznání naší historie, místem odrážejícím kulturní

Zámek Březnice 2020