Zámek Kroměříž 2020 je po staletí spojen s olomouckým biskupstvím (od roku 1777 arcibiskupstvím), jehož dějiny sahají až ke sv. Metodějovi

Zámek Kroměříž 2020