Živá mrtvá Mumlava o délce 4,7 km je oblíbený po cestě kolem Mumlavského vodopádu. Dozvíte se, proč není bioMumlava, proč jsou nebezpečné hrnce i jak Mumlava tvoří tundru.

Živá mrtvá Mumlava