Zkontrolujte aktuální úroveň radiace

Tipy: K4M DO PŘÍRODY

Zkontrolujte aktuální úroveň radiace na Windy.com. Zajímá Vás aktuální úroveň radiace, měření radiace v ČR a Evropě, radioaktivita, ionizující záření, Sievert a Dozimetr? Nově přidané stanice na Windy ukazují nejnovější měření ionizujícího záření hlášená v celé Evropě.

Sievert

Hodnoty jsou uváděny v mezinárodních jednotkách nanoSievertů za hodinu (nSv/h). Sievert je měřítkem zdravotního účinku nízké úrovně ionizujícího záření na lidský organismus.

Radiologická data

Radiologická data jsou shromažďována z Evropské platformy pro výměnu radiologických dat (EURDEP), platformy umožňující nepřetržitou výměnu radiačních dat mezi 39 zúčastněnými zeměmi z jejich národních radiologických monitorovacích sítí.

Co je nového na Windy

Windy přidalo novou sadu 5000 stanic pro radioaktivitu životního prostředí.

Windy.com

Aplikace Windy

Funkce přijde do aplikací Windy pro iOS, Android a mobilních prohlížečů během několika týdnů po vydání nové aktualizace.

Kde najít stanice pro měření radioaktivity

Radiační stanice jsou zatím dostupné pouze na počítači. Jsou umístěny v pravém dolním menu společně s dalšími stanicemi POI. Klikněte na „Další vrstvy“ a vyberte Radiace. Klikněte na tlačítko níže které Vás odkáže na aplikaci Windy.

Akutní radiační syndrom

Akutní radiační syndrom známý také jako otrava radiací nebo nemoc z ozáření, je forma poškození orgánových tkání způsobená nadměrným vystavením ionizujícímu zářením. Za smrtelnou dávku radiace je považována hodnota 8 Sv.

Radioaktivní odpad

Radioaktivní odpad jsou látky, materiály či předměty s vyšším obsahem radionuklidů, u kterých se nepředpokládá další využití a které jejich vlastník nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost za odpad prohlásí.

Radioaktivita

Radioaktivita je jev, při kterém dochází k samovolné přeměně nestabilního atomového jádra na jiné jádro. Během tohoto procesu se uvolňuje vysokoenergetické radioaktivní záření.

Dozimetr cena

Přístroj je používán v lékařství a vojenství k měření hodnoty ozáření. Většina dozimetrů měří v mikroSievertech za hodinu. Dozimetr funguje na principu změn látky v něm obsažené. V současnosti se používají dozimetry digitální a filmové. Dozimetr cena je přes 10 tis.

Zkontrolujte aktuální úroveň radiace
Zkontrolujte aktuální úroveň radiace

Windy​


Radiace v ČR


Radiace v Evropě


Úroveň radiace


Ionizující záření


Měření radiace


Zkontrolujte aktuální úroveň radiace


Radioaktivní odpad


Aktuální úroveň radiace


Jaderná elektrárna Záporoží


Černobyl a Válka na Ukrajině 2022


Windy, Radiace v ČR, Radiace v Evropě, Úroveň radiace, Ionizující záření, Měření radiace, Radioaktivní odpad, Aktuální úroveň radiace.


Zprávy

Reklama

Mohlo by se vám líbit